371/2000

Given i Helsingfors den 12 april 2000

Undervisningsministeriets förordning om beloppet av studiestödets bostadstillägg i länder med låg hyresnivå

Undervisningsministeriet har med stöd av 14 a § 3 mom. lagen den 21 januari 1994 om studiestöd (65/1994), sådant det lyder i lag 41/2000, beslutat:

1 §
Beloppet av bostadstillägget i länder med låg hyresnivå

Studiestödets bostadstillägg är per månad:

1) i Bulgarien 350 mark,

2) i Estland, Lettland, Litauen, Ukraina och Vitryssland 450 mark, och

3) i Slovakien 650 mark.

Om studeranden visar en utredning om att den uppburna månadshyran är större än det belopp som anges ovan, betalas bostadstillägget till hyrans belopp, dock högst 1 075 mark i månaden.

2 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 12 april 2000

Kulturminister
Suvi Lindén

Konsultativ tjänsteman
Leena Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.