365/2000

Given i Helsingfors den 14 april 2000

Lag om ändring av 1 § lagen om frivillig militärtjänst för kvinnor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 februari 1995 om frivillig militärtjänst för kvinnor (194/1995) 1 § 1 mom. som följer:

1 §

En kvinna kan på ansökan antas till sådan frivillig militärtjänst som motsvarar beväringstjänsten (militärtjänst) enligt denna lag, om hon vid inträde i tjänst

1) är finsk medborgare,

2) har fyllt 18 men inte 30 år, samt

3) i fråga om sin hälsa och sina övriga personliga egenskaper är lämplig för militärtjänst.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

På en kvinna som fullgör militärtjänst när denna lag träder i kraft eller förordnats till militärtjänst innan lagen träder i kraft tillämpas den bestämmelse om åldern för inträde i tjänst som gäller när lagen träder i kraft.

RP 187/1999
FsUB 2/2000
RSv 41/2000

Helsingfors den 14 april 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.