351/2000

Given i Helsingfors den 7 april 2000

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina

Handels- och industriministeriet har

ändrat det inledande stycket i 5 §, det inledande stycket i 6 § samt 7―9 § i handels- och industriministeriets beslut av den 23 december 1996 om de studier som skall krävas för deltagande i CGR- och GRM-examina (1325/1996) som följer:

5 §
Studier i redovisning som skall krävas för deltagande i GRM-examen

En förutsättning för deltagande i GRM-examen är att sökanden har fullgjort studier i redovisning, vilka omfattar minst 35 studieveckor och i vilka ingår en ämnesstudiehelhet enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, eller studier i redovisning med motsvarande omfattning enligt förordningen om yrkeshögskolestudier (256/1995), enligt följande:


6 §
Studier i juridik som skall krävas för deltagande i GRM-examen

En förutsättning för deltagande i GRM-examen är att sökanden har fullgjort studier i juridik, vilka omfattar minst 15 studieveckor och i vilka ingår en grundstudiehelhet enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, eller studier i juridik med motsvarande omfattning enligt förordningen om yrkeshögskolestudier, enligt följande:


7 §
Andra studier som skall krävas för deltagande i GRM-examen

En förutsättning för deltagande i GRM-examen är att sökanden har fullgjort allmänna studier i de ekonomiska vetenskaperna enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper, vilka omfattar minst 15 studieveckor, eller studier med motsvarande omfattning enligt förordningen om yrkeshögskolestudier i följande ämnen:

1) företagsekonomi,

2) nationalekonomi,

3) ekonomisk matematik,

4) statistik och

5) informations- och datorsystem.

8 §
Andra studier som skall räknas sökanden till godo

Utöver de studier som avses i detta beslut och som stämmer överens med förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper kan sökanden till godo räknas

1) andra motsvarande studier eller vitsord vid ett universitet i Finland eller i något annat land, om de, när det är fråga om deltagande i CGR-examen, till omfattningen och innehållet motsvarar de studier som avses i 2―4 §, samt

2) studier eller vitsord vid ett universitet eller en yrkeshögskola i Finland eller i något annat land, om de, när det är fråga om deltagande i GRM-examen, motsvarar de studier som avses i 5―7 §.

9 §
Påvisande av att kraven uppfylls

En person som ansöker om att få delta i CGR- eller GRM-examen skall visa att han uppfyller de krav i fråga om studier som avses i detta beslut genom att uppvisa ett intyg som ett universitet som ger undervisning enligt förordningen om examina i ekonomiska vetenskaper eller en yrkeshögskola som ger undervisning enligt förordningen om yrkeshögskolestudier har utfärdat över omfattningen av och innehållet i studierna, när och var sökanden har fullgjort dem samt att de motsvarar kraven i fråga om studier enligt detta beslut.


Denna förordning träder i kraft den 15 april 2000 och den tillämpas första gången när sökande godkänns att delta i GRMexamen under år 2000.

Helsingfors den 7 april 2000

Handels- och industriminister
Sinikka Mönkäre

Yngre regeringssekreterare
Markku Jänkälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.