342/2000

Utfärdat i Helsingfors den 31 mars 2000

Miljöministeriets meddelande om en förordning utfärdad av miljöministeriet

Miljöministeriet meddelar med stöd av 4 § lagen den 25 februari 2000 om Finlands författningssamling (188/2000):

Miljöministeriet har utfärdat följande förordning:

Förordningens rubrik Utfärdad Träder i kraft
Miljöministeriets förordning om beteckningar som används i planer enligt markanvändnings- och bygglagen 31.3.2000 1.5.2000

Förordningen har publicerats i Finlands byggbestämmelsesamling. Förordningen kan fås som duplikat från miljöministeriets registratorskontor, vars besöksadress är Fabiansgatan 6, Helsingfors och postadress PB 380, 00131 Helsingfors, samt i elektronisk form under miljöministeriets Internetadress http://www.vyh.fi.

Rådets direktiv 96/82/EG (31996L0082) EGT nr L 010, 14.1.1997, s. 0013―0033

Helsingfors den 31 mars 2000

Miljöminister
Satu Hassi

Miljöråd
Auvo Haapanala

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.