341/2000

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens presidents förordning om ikraftträdande av konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor

I enlighet med republikens presidents beslut, fattat på föredragning av utrikesministern, föreskrivs:

1 §

Den i Helsingfors den 17 mars 1992 ingångna konventionen om gränsöverskridande effekter av industriolyckor, vilken republikens president godkänt den 27 augusti 1999 och beträffande vilken godkännandeinstrumentet har deponerats hos Förenta Nationernas generalsekreterare den 13 september 1999, träder i kraft internationellt för Finlands del den 19 april 2000 så som därom har överenskommits.

2 §

Den behöriga myndigheten som anges i artikel 10 och 12 av konventionen är i Finland inrikesministeriet och myndigheten som anges i artikel 4 är säkerhetsteknikcentralen.

3 §

Bestämmelserna i konventionen är i kraft som förordning.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 19 april 2000.

(Fördragstexten är publicerad i Finlands författningssamlings fördragsserie nr 26/2000)

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Utrikesminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.