329/2000

Given i Helsingfors den 30 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om barndagvård

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från undervisningsministeriet,

ändras i förordningen den 16 mars 1973 om barndagvård (239/1973) 8 § 1 och 2 mom., sådana de lyder i förordning 490/1990, som följer:

8 §

I ett familjedaghem kan samtidigt vårdas högst fyra sådana barn som inte ännu deltar i grundläggande utbildning, familjedagvårdarens egna barn medräknade. Dessutom kan där vårdas ett barn som får förskoleundervisning enligt lagen om grundläggande utbildning (628/1998), eller som har inlett grundläggande utbildning eller ett sådant barn som är i halvdagsvård som kommunen ordnar och som inleder grundläggande ut- bildning året efter verksamhetsåret.

Utan hinder av vad som bestäms i 1 mom. kan två vårdare i ett familjedaghem samtidigt vårda högst åtta barn och utöver dessa i halvdagsvård två sådana barn som avses i andra meningen i 1 mom.Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2000.

Helsingfors den 30 mars 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Regeringsråd
Matti Lahtinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.