319/2000

Given i Helsingfors den 30 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om undervisningsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet,

upphävs i förordningen den 14 februari 1997 om undervisningsministeriet (162/1997) 6 § 3 mom. samt

ändras 2 § 3 mom. och 5 §, av dem 5 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 873/1997, som följer:

2 §
Organisation och arbetsordning

Om utfärande av arbetsordningen bestäms i lagen om statsrådet (78/1922).

5 §
Utnämning och anställning av personal

Om utnämning av kanslichefen bestäms i grundlagen. Statsrådets allmänna samman- träde utnämner de tjänstemän som avses i 4 § 2―6 punkten. Övriga tjänstemän och personalen i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.


Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

Om en tjänst har ledigförklarats eller meddelats vara vakant innan denna förordning träder i kraft och utnämningen till tjänsten sker efter denna förordnings ikraftträdande, bestäms utnämningsbehörigheten enligt 5 § i denna förordning.

Helsingfors den 30 mars 2000

Undervisningsminister
Maija Rask

Kanslichef
Vilho Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.