318/2000

Given i Helsingfors den 31 mars 2000

Lag om ändring av 14 § lagen om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 17 mars 1995 om genomförande av Europeiska gemenskapens kvotsystem för mjölk och mjölkprodukter (355/1995) 14 § som följer:

14 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 22 mars 1995 och gäller till och med den 31 mars 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.


Denna lag träder i kraft den 31 mars 2000.

RP 11/2000
JsUB 3/2000
RSv 37/2000

Helsingfors den 31 mars 2000

Republikens President
TARJA HALONEN

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.