310/2000

Given i Helsingfors den 23 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av 3 § förordningen om beräkning av solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag

I enlighet med statsrådets beslut, fattat vid föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

ändrasi förordningen den 23 december 1999 om beräkning av solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag (1281/1999) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Solvensgräns

Solvensgränsen för arbetspensionsförsäkringsbolag beräknas genom att arbetspensionsförsäkringsbolagets ansvarsskuld multipliceras med det värde som fås genom följande formel:Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000. Den tillämpas dock från den 31 december 1999.

Helsingfors den 23 mars 2000

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Övermatematiker
Leena Väänänen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.