254/2000

Given i Helsingfors den 1 mars 2000

Statsrådets förordning om ändring av 8 § förordningen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från justitieministeriet

ändras i förordningen den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (22/1987) 8 §, sådan den lyder i förordning 15/1994, som följer:

8 §

Innan justitieministeriet fattar beslut om verkställighet i Finland av en frihetsberövande påföljd som har ådömts i en främmande stat eller om att verkställigheten av ett i Finland ådömt fängelsestraff anförtros en främmande stat skall ministeriet inhämta utlåtande av inrikesministeriet. Om den påföljd som har ådömts i en främmande stat gäller ett brott för vilket åtal kan väckas i Finland, skall utlåtande begäras också av riksåklagaren.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 1 mars 2000

Justitieminister
Johannes Koskinen

Lagstiftningsdirektör
Matti Niemivuo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.