247/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Förordning om ändring av 6 § straffregisterförordningen

På föredragning av justitieministern

ändras i straffregisterförordningen av den 20 augusti 1993 (772/1993) 6 § 1 mom. som följer:

6 §

Tingsrätterna skall sända in de i 5 § avsedda meddelandena för varje månad före den 15 dagen i följande månad. Tingsrätten skall dock sända in ett meddelande om ungdomsstraff senast veckan efter den då tiden för missnöjesanmälan gått ut, om missnöje inte har anmälts. Meddelande får inte sändas förrän tiden för missnöjesanmälan har gått ut. Har i målet anmälts missnöje, får meddelandet inte sändas in förrän det har utretts om besvären har fullföljts. Meddelandet skall likväl sändas inom 15 dagar från besvärstidens utgång.Denna förordning träder i kraft den 1 april 2000.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.