241/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om ändring av 53 § folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i folkpensionslagen av den 8 juni 1956 (347/1956) 53 § som följer:

53 §

Riksdagen väljer tolv fullmäktige, och för var och en av dem en suppleant, att övervaka folkpensionsanstaltens förvaltning och verksamhet samt antar en instruktion för fullmäktige.

Fullmäktige tillsätts under valperiodens första riksmöte för hela valperioden.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

Mandattiden för de fullmäktige som har valts innan lagen har trätt i kraft fortsätter i överensstämmelse med det beslut som avser valet av dem.

RP 191/1999
ShUB 1/2000
RSv 6/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.