232/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Förordning om ändring av 8 § förordningen om statistikcentralen

På föredragning av ministern, förordnad att handlägga årenden som hör till finansministeriets verksamhetsområde,

ändras i förordningen den 14 februari 1992 om statistikcentralen (105/1992) 8 §, sådan den lyder i förordning 1066/1997, som följer:

8 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet. Direktörerna för verksamhetsenheterna utnämns av direktionen. Ämbetsverkets övriga personal utnämns eller anställs av generaldirektören, om inte detta i arbetsordningen har uppdragits åt någon annan tjänsteman.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.