195/2000

Given i Helsingfors den 25 februari 2000

Lag om upphävande av 7 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §

Genom denna lag upphävs 7 kap. 1 § 1 mom. tvångsmedelslagen av den 30 april 1987 (450/1987).

2 §

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 175/1999
GrUB 6/2000
RSv 20/2000

Helsingfors den 25 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.