175/2000

Utfärdat i Helsingfors den 17 februari 2000

Finansministeriets beslut om ändring av finansministeriets beslut om deklarationsskyldighet

Finansministeriet har med stöd av 7 § 3 mom., 10 § 1 mom. och 13 § 2 mom. lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995)

ändrat 5 § 1 mom. 17 punkten och 17 § 1 mom. i sitt beslut av den 28 december 1995 om deklarationsskyldighet (1760/1995) som följer:

5 §
Deklarationsskyldigheten för rörelseidkare och vissa andra som har dubbel bokföring

En skattskyldig som driver rörelse, en skattskyldig som är yrkesutövare och har dubbel bokföring och en i 1 kap. 1 § 1 mom. bokföringslagen (1336/1997) avsedd annan bokföringsskyldig skattskyldig än ett ideellt samfund, en stiftelse och en personalfond skall utöver de uppgifter som anges i 1―3 § lämna följande uppgifter och utredningar:


17) uppgifter om beloppet av avdrag för isavgiftsklass enligt 6 § lagen om skattelätt nader för sjöfarten (1265/1993);


17 §
Underteckning av skattedeklaration

Skattedeklarationen skall undertecknas. Skattedeklarationen anses vara undertecknad även när den lämnas in i elektronisk form certifierad på ett sätt som godkänts av Skattestyrelsen.Detta beslut träder i kraft den 25 februari 2000.

Beslutets 17 § tillämpas första gången på de skattedeklarationer som lämnas för 1999.

Helsingfors den 17 februari 2000

Minister
Suvi-Anne Siimes

Överinspektör
Terhi Järvikare

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.