163/2000

Given i Helsingfors den 18 februari 2000

Förordning om ändring av 9 § 1 mom. förordningen om Folkhälsoinstitutet

På föredragning av omsorgsministern, förordnad att handlägga ärenden som hör till socialoch hälsovårdsministeriets verksamhetsområde

ändras i förordningen den 29 maj 1998 om Folkhälsoinstitutet (374/1998) 9 § 1 mom. som följer:

9 §

Generaldirektören utnämns av statsrådet.Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 18 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.