150/2000

Utfärdat i Helsingfors den 15 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om jord- och skogsbruksministeriets beslut om upphävande av beslut nr 9/import/1998 om importbegränsningar

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om upphävande av beslut nr 9/IMPORT/1998 om importbegränsningar 7/IMPORT/2000 15.2.2000 21.2.2000

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 97/368/EG, EGT nr L 156, 13.6.1997, s. 57, kommissionens beslut 97/587/EG, EGT nr L 238, 29.8.1997, s. 45, kommissionens beslut 97/620/EG, EGT nr L 254, 17.9.1997, s. 17, kommissionens beslut 97/805/EG, EGT nr L 330, 2.12.1997, s. 19, kommissionens beslut 98/321/EG, EGT nr L 140, 12.5.1998, s. 17, kommissionens beslut 2000/86/EG, EGT nr L 26, 2.2.2000, s. 26

Helsingfors den 15 februari 2000

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.