146/2000

Given i Helsingfors den 18 februari 2000

Förordning om ändring av förordningen om kanslistadgan för republikens presidents kansli

På föredragning av statsministern

ändras i förordningen den 18 december 1995 om kanslistadgan för republikens presidents kansli (1520/1995) 3 § som följer:

3 §
Beslutsfattande

Kanslichefen kontrasignerar de beslut som anges i 4 § 1 mom. 3―5 punkten och 53 § 2 mom. lagen om republikens presidents kansli (1382/1995) liksom även i den nämnda lagens 4 § 2 mom. avsedda andra beslut som har fattats av republikens president och endast gäller republikens presidents kansli samt uppgör en expedition över beslutet.

Kanslichefen fattar, med undantag av de avgöranden som nämns i 4 § 1 mom., de beslut som avses i lagen om republikens presidents kansli och i denna förordning på föredragning av vederbörande föredragande vid kansliet. Föredraganden uppgör och kontrasignerar en expedition över beslutet.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 18 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Statsminister
Paavo Lipponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.