136/2000

Given i Helsingfors den 11 februari 2000

Förordning om ändring av förordningen om försvarsministeriet

På föredragning av försvarsministern fogas till förordningen den 24 oktober 1997 om försvarsministeriet (952/1997) en ny 3 a § som följer:

3 a §
Sekretariatet för kommittén för säkerhetsoch försvarsfrågor

Vid försvarsministeriet finns sekretariatet för kommittén för säkerhets- och försvarsfrågor.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 11 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Försvarsminister
Jan-Erik Enestam

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.