133/2000

Utfärdat i Helsingfors den 4 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om bakteriologisk undersökning vid köttbesiktning 1/VLA/2000 4.2.2000 14.2.2000
JSMb om ändring av beslut om kötthygien*) 2/VLA/2000 4.2.2000 14.2.2000

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Rådets direktiv 64/433/EEG, ändr. genom direktiv 91/497/EEG, EGT nr L 268, 24.9.1991, s. 69 och 95/23/EG, EGT nr L 243, 11.10.1995, s. 7

Helsingfors den 4 februari 2000

Avdelningchef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.