121/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Förordning om främjande av filmkonsten

På föredragning av kulturministern för handläggning av ärenden som hör till undervisningsministeriets verksamhetsområde föreskrivs med stöd av 8 § 1 mom. lagen den 21 januari 2000 om främjande av filmkonsten (28/2000):

1 §

Utöver vad som bestäms i 2 § lagen om främjande av filmkonsten (28/2000) kan den som producerar filmer och andra bildprogram i produktionsstöd beviljas kvalitetsstöd. Kvalitetsstöden delas ut av statens filmkonstkommission.

Om kvalitetsstödet gäller i övrigt vad som bestäms om produktionsstöd.

2 §

Finlands filmstiftelse skall för beviljandet av produktionsstöd och andra stöd ha understödsanvisningar som har godkänts av stiftelsens styrelse. Understödsanvisningarna skall innehålla anvisningar åtminstone om de olika stödformerna, hur man ansöker om stöd och grunderna för beviljandet, ingående av avtal om stöd och hur de upphävs, utbetalning av stöd samt redovisning, återkrav och annan övervakning av stöden.

Filmstiftelsen skall avgiftsfritt ha under-stödsanvisningarna tillgängliga för allmänheten på sitt verksamhetsställe och på datanätet.

3 §

Filmstiftelsen skall årligen lämna undervisningsministeriet en berättelse om sin verksamhet gällande beviljandet av stöd samt en utredning om användningen av de statliga medel som stiftelsen har anvisats. Berättelsen och utredningen, vilka skall utformas enligt anvisningar av ministeriet, skall lämnas inom fyra månader efter utgången av kalenderåret.

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Kulturminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.