115/2000

Given i Helsingfors den 4 februari 2000

Förordning om ändring av utlänningsförordningen

På föredragning av inrikesministern

fogas till utlänningsförordningen av den 18 februari 1994 (142/1994) en ny 8 c § som följer:

8 c §
Blanketter i samband med DNA-analyser och fastställande av provgivarens identitet

Före DNA-analysen ges den som skall undergå analysen en broschyr om DNA-analysen. Den som skall undergå analysen ger sitt samtycke skriftligen på en blankett. Av blanketten skall framgå vem som ger sitt samtycke, provtagningssättet och de personer vilkas familjeband är föremål för den utredning som samtycket gäller.

För tagning av prov som behövs för DNA-testet ifylls en remissblankett för varje person som undergår analys. Av blanketten skall framgå vem som begär analysen, vem som ger provet, frågeställningen gällande släktskapen samt namnen på alla de personer som kommer att ge prov för DNA-analysen i fråga.

Av remissblanketten och det utlåtande som ges på basis av DNA-analysen skall framgå vem som tagit provet för testet, var och när provet har tagits samt på vilket sätt provgivarens identitet har fastställts.


Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2000.

Helsingfors den 4 februari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Inrikesminister
Kari Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.