85/2000

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om fodertillsatser

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s förskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av JSM:s beslut om fodertillsatser* 14/00 1.2.2000 7.2.2000

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 5765 111.

* Rådets direktiv 1999/20/EG; EGT nr L 80, 25.3.1999, s. 20

Helsingfors den 1 februari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Kirsti Huovinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.