80/2000

Utfärdat i Helsingfors den 1 februari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande svin, svinkött och svinköttvaror från Portugal

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat giltighetstid
JSMb om införsel av levande svin, svinkött och svinköttvaror från Portugal 2/IMPORT/2000 28.1.2000 4.2.―31.3.2000

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 1999/789/EG, EGT nr L 310, 4.12.1999, s. 71, kommissionens beslut 2000/64/EG, EGT nr L 22, 27.1.2000, s. 67

Helsingfors den 1 februari 2000

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.