74/2000

Utfärdat i Helsingfors den 27 januari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om upphävande av jord- och skogsbruksministeriets beslut om förbud mot import och marknadsföring av potatis som producerats i Egypten

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskrifts samling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om upphävande av JSMb om förbud mot import och marknadsföring av potatis som producerats i Egypten*) 13/00 27.1.2000 2.2.2000

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 5765 111.

*) kommissionens beslut 96/301/EG, EGT nr L 115, 9.5.1996, s. 47; 98/105/EG, EGT nr L 25, 31.1.1998, s. 101; 98/503/EG, EGT nr L 225, 12.8.1998, s. 34 och 1999/842/EG, EGT nr L 326, 18.12.1999, s. 68

Helsingfors den 27 januari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Risto Niemiluoto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.