63/2000

Utfärdat i Helsingfors den 26 januari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat 13 § i sitt beslut av den 12 mars 1997 om överföring av referenskvantiteter för mejerimjölk (219/1997) och

fogat till beslutet en ny 13 a § som följer:

13 §
Behörig myndighet

Den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde en lägenhets driftscentrum är beläget köper, säljer, överför, sammanslår, sänker och återtar referenskvantiteterna. När en ansökan om sammanslagning eller överföring av referenskvantiteter med stöd av 5, 6 eller 11 § gäller en produktionsperiod som redan inletts skall ansökan tillställas arbetskrafts- och näringscentralen före utgången av den februari månad som föregår produktionsperiodens utgång.

13 a §
Försäljning av referenskvantiteter till investerare

Arbetskrafts- och näringscentralen kan, med avvikelse från de ansökningstider som avses i 7 § och den prioritetsordning som avses i 10 §, i mars 2000 sälja referenskvantiteter till sådana producenter vilkas ansökningar om investeringsstöd har anhängiggjorts och vilka med stöd av den planerade investeringen har ansökt om referenskvantitet i kategori 2. De sålda referenskvantiteterna träder i kraft vid ingången av den produktionsperiod som inleds den 1 april 2000.


Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2000.

Helsingfors den 26 januari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Äldre regeringssekreterare
Heikki Koponen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.