55/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 8 och 13 § skoltlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i skoltlagen av den 24 februari 1995 (253/1995) 8 § 1 mom. och 13 § som följer:

8 §
Vissa stödåtgärder enligt annan lagstiftning

Renbeteslag inom skoltområdet får stöd enligt lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar (45/2000). I övrigt beviljas skoltar som avses i 4 § förmåner som motsvarar i lagen om finansiering av renhushållning och naturnäringar avsedda förmåner enligt denna lag.


13 §
Servicestöd

Ur gårdsbrukets utvecklingsfonds medel kan bidrag beviljas för projekt genom vilka kultur- och informationsservice och annan service inom skoltområdet utvecklas och upprätthålls.


Denna lag träder i kraft vid en tidpunkt som bestäms genom förordning.

RP 104/1999
JsUB 16/1999
RSv 128/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Översättning till samiska

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.