43/2000

Utfärdat i Helsingfors den 12 januari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om förändring av jord- och skogsbruksministeriets beslut om kött och köttvaror som importeras från tredje land

Jord- och skogsbruksministeriet har

ändrat i jord- och skogsbruksministeriets beslut av den 19 mars 1998 om kött och köttvaror som importeras från tredje land (198/1998) 17 § 1 och 2 mom., 18 § 1 och 2 mom. samt bilagorna 1, 5, 6, 7 och 8 av dessa lagrum bilagorna sådana de lyder i jord- och skogsbruksministeriets beslut 741/1998 som följer:

17 §

Till landet får importeras frysta råa köttberedningar av kött av alla sådana djur som avses i detta beslut, med undantag av kött av hovdjur. Råa köttberedningar av rött kött får importeras bara från de länder som anges i bilaga 1 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga. Råa köttberedningar av kött av fjäderfä får importeras bara från de länder som anges i bilaga 4 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga. Råa köttberedningar av kött av ren och kanin samt annat hägnat vilt och frilevande vilt än struts, emu och andra ratiter får importeras bara från de länder som anges i bilaga 5 i enlighet med tabellen i nämnda bilaga.

Råa köttberedningar av kött av kräldjur, struts, emu och andra ratiter får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelning har beviljat importtillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.


18 §

Köttprodukter av rött kött får importeras bara från de länder som anges i tabellen A i bilaga 6 i enlighet med tabellen. Köttprodukter av kött av fjäderfä, ren, kanin samt annat hägnat vilt och frilevande vilt än struts, emu och andra ratiter får importeras från de tredje länder som anges i tabellen B i bilaga 6 i enlighet med tabellen.

Köttprodukter av kött av kräldjur, struts, emu och andra ratiter får importeras bara om jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning har beviljat importtillstånd därtill. Importvillkoren bestäms i importtillståndet.Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2000.

Kommissionens beslut 98/622/EG, EGT nr L 296, 5.11.1998, s. 16
kommissionens beslut 98/625/EG, EGT nr L 299, 10.11.1998, s. 30,
kommissionens beslut 98/648/EG, EGT nr L 308, 18.11.1998, s. 42,
kommissionens beslut 1999/62/EG, EGT nr L 20, 27.1.1999, s. 54,
kommissionens beslut 1999/283/EG, EGT nr L 110, 28.4.1999, s. 16,
kommissionens beslut 1999/538/EG, EGT nr L 207, 6.8.1999, s. 21,
kommissionens beslut 1999/758/EG, EGT nr L 300, 23.11.1999, s. 27,
kommissionens beslut 1999/759/EG, EGT nr L 300, 23.11.1999, s. 30

Helsingfors den 12 januari 2000

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Veterinäröverinspektör
Hentriikka Kontio

Bilagor 1,5,6,7 och 8

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.