39/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Lag om ändring av 2 § lagen om riksdagsmannaarvode

I enlighet med riksdagens beslut, tillkommet på det sätt som 70 § riksdagsordningen föreskriver,

ändras i lagen den 30 april 1947 om riksdagsmannaarvode (328/1947) 2 § som följer:

2 §

Riksdagsmannaarvode betalas från den dag resultatet av riksdagsvalet har fastställts. Till den som under valperioden har blivit riksdagsledamot betalas riksdagsmannaarvode från den dag hans eller hennes fullmakt har godkänts.

Arvodet betalas till den dag då uppdraget som riksdagsledamot upphör på grund av att resultatet av ett nytt val fastställs eller på grund av riksdagsledamotens död eller på grund av att riksdagsledamoten har beviljats befrielse från uppdraget som riksdagsledamot eller av någon annan orsak.

Om en riksdagsledamot upprepade gånger utan tillstånd av riksdagen underlåter att delta i riksdagens arbete och han eller hon inte har något godtagbart hinder, kan riksdagen på förslag av talmanskonferensen besluta att han eller hon för en bestämd tid förlorar sitt riksdagsmannaarvode eller en del av det.

Till en riksdagsledamot betalas inte riksdagsmannarvode för den tid han eller hon är förhindrad att delta i riksdagens arbete på grund av avtjänande av ett ovillkorligt fängelsestraff.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

LM 117/1999
GrUB 11/1999
RSk 28/1999

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.