32/2000

Utfärdat i Helsingfors den 20 januari 2000

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om ministeriets beslut om införsel av levande laxfisk samt slaktad, orensad laxfisk från Norge

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat giltighetstid
JSMb om införsel av laxfisk samt slaktad, orensad laxfisk från Norge 1/IMPORT/2000 20.1.2000 26.1.―1.7.2000

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09)1601.

Kommissionens beslut 1999/766/EG; EGT nr L 302, 25.11.1999, s. 23

Helsingfors den 20 januari 2000

Regeringsråd
Kristiina Pajala

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.