21/2000

Given i Helsingfors den 21 januari 2000

Förordning om fördelningen av arbetsgivares socialskyddsavgifter som inflyter under 2000

På föredragning av social- och hälsovårdsministern bestäms med stöd av 16 § 2 mom. lagen den 4 juli 1963 om arbetsgivares socialskyddsavgift (366/1963), sådant det lyder i lag 1278/1999:

1 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 2000 utan särskild debitering skall anses fördelade enligt följande:

1) då staten, andra statliga inrättningar än de affärsverk på vilka lagen om statens affärsverk (627/1987) tillämpas eller landskapet Åland är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %
6,80 58,088 41,912

2) då en kommun, en samkommun eller ett kommunalt affärsverk, den evangelisk-lutherska kyrkan, dess församling eller kyrkliga samfällighet eller det ortodoxa kyrkosamfundet eller dess församling är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %
4,75 66,316 33,684

3) då någon annan än en i 1 eller 2 punkten avsedd arbetsgivare är löneutbetalare

arbetsgivares folkpensions- sjukförsäkrings-
socialskydds- avgift avgift
avgiftsprocent % %
4,00 60,000 40,000
5,60 71,429 28,571
6,50 75,385 24,615
2 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 2000 på basis av debitering skall anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 65,0 %

2) sjukförsäkringsavgift 35,0 %

3 §

Arbetsgivares socialskyddsavgifter som erlagts för 1999 och tidigare år och som influtit under 2000 skall anses fördelade enligt följande:

1) folkpensionsavgift 65,1 %

2) sjukförsäkringsavgift 34,9 %

4 §

Denna förordning träder i kraft den 1 februari 2000.

Förordningen tillämpas dock även på arbetsgivares socialskyddsavgifter som har debiterats före förordningens ikraftträdande och som har influtit den 1 januari 2000 eller därefter.

Helsingfors den 21 januari 2000

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.