14/2000

Utfärdat i Helsingfors den 13 januari 2000

Statsrådets beslut om upphävande av 3 § statsrådets beslut om den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller internationella avfallstransporter

Statsrådet har vid föredragning från miljöministeriet beslutat:

1 §

Genom detta beslut upphävs 3 § i statsrådets beslut av den 2 juli 1998 om den del av den riksomfattande avfallsplanen som gäller internationella avfallstransporter (495/1998).

2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 februari 2000.

Helsingfors den 13 januari 2000

Miljöminister
Satu Hassi

Konsultativ tjänsteman
Klaus Pfister

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.