Ursprungliga författningar: 2000

1307/2000
FÖRTECKNING angående kommunernas inkomstskattesatser och uttaxering per skattöre av kyrkoskatt år 2001
1306/2000
Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av jord- och skogsbruksministeriets förordningar
1305/2000
Social- och hälsovårdsministeriets förordning om grunderna för ersättning för läkar- och tandläkarutbildning samt hälsovetenskaplig forskning på universitetsnivå 2001
1304/2000
Undervisningsministeriets förordning om ändring av 3 § undervisningsministeriets beslut om utbildningsstyrelsens avgiftsbelagda prestationer
1303/2000
Finansministeriets förordning om beräkningsgrunderna för utdelningen av samfundsskatten i de enskilda kommunerna och de evangelisk-lutherska församlingarna
1302/2000
Inrikesministeriets förordning om ersättning till den som producerar intressebevakningstjänster som behövs i förmyndarverksamheten
1301/2000
Statsrådets förordning om upphävande av 4 kap. civiltjänstförordningen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.