1376/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Förordning om upphävande av 3 § 2 mom. familjepensionsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern föreskrivs:

1 §

Genom denna förordning upphävs 3 § 2 mom. familjepensionsförordningen av den 4 juli 1969 (449/1969).

2 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.