1366/1999

Utfärdat i Helsingfors den 30 december 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa av ministeriets beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordningen av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik nr utfärdat träder i kraft
JSMb om införsel av hästdjur från Amerikas förenta stater1) 30/IMPORT/1999 28.12.1999 1.1.2000
JSMb om införsel av levande fåglar och kläckningsägg samt färskt kött av fjäderfä, tamt och vilt fjäderfä från Australien2) 34/IMPORT/1999 30.12.1999 1.1.2000

Besluten har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och livsmedelsavdelnings föreskriftssamling. Besluten kan fås från jord- och skogsbruksministeriets veterinäroch livsmedelsavdelning, Glogatan 4 A, 00100 Helsingfors, tfn (09) 1601.

1) Kommissionens beslut 1999/839/EG; EGT nr L 325, 17.12.1999. s. 62
2) Kommissionens beslut 1999/549/EG; EGT Nr L 209, 7.8.1999, s. 36, kommissionens beslut 1999/868/EG; EGT Nr L 334, 28.12.1999, s. 51

Helsingfors den 30 december 1999

Avdelningschef
Jaana Husu-Kallio

Äldre regeringssekreterare
Ritva Ruuskanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.