1365/1999

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksministeriets beslut om ersättningar till kommunerna inom landskapet Åland för handhavande av utdelningsoch övervakningsuppgifter beträffande lantbruksstödet

Statsrådet har med stöd av 11 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar, vid föredrag av jord- och skogsbruksministeriet beslutat:

1 §

Till kommunerna inom landskapet Åland betalas i ersättning för utgifter åren 1991― 1998 för de fortgående återkommande uppgifter som avses i lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar enligt följande:

Brändö kommun 5 600 mark
Eckerö kommun 7 400 mark
Finströms kommun 31 000 mark
Föglö kommun 11 600 mark
Geta kommun 12 000 mark
Hammarlands kommun 22 600 mark
Jomala kommun 31 800 mark
Kumlinge kommun 6 300 mark
Kökars kommun 5 100 mark
Lemlands kommun 10 700 mark
Lumparlands kommun 5 700 mark
Mariehamns stad 500 mark
Saltviks kommun 23 400 mark
Sottunga kommun 3 500 mark
Sunds kommun 15 400 mark
Vårdö kommun 7 000 mark
2 §

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lagstiftningsråd
Esko Laurila

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.