1363/1999

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Statsrådets beslut om fördelningsgrunderna för stöd till trädgårdsproduktionen 1999

Statsrådet har vid föredragning från jord- och skogsbruksministeriet med stöd av 3 § 1 mom. lagen den 30 november 1994 om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen (1059/1994), sådant det lyder i lag 1343/1996, beslutat:

1 §
Produkter som är berättigade till stöd och stödets belopp

För år 1999 betalas av det anslag som i statsbudgeten reserverats för nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen hektarstöd för frilandsträdgårdsprodukter växthusstöd samt lagringsstöd för trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslut av den 10 december 1998 oom vissa stöd under övergångsperioden till jordbruks- och trädgårdsproducenter 1999 (941/1998) samt nordligt hektarstöd, växthusstöd och lagringsstöd för trädgårdsprodukter enligt statsrådets beslutav den 10 december 1998 om nordligt stöd för 1999 till idkare av jordbruk och trädgårdsodling (943/1998) så som framgår av bilagan till detta beslut.

2 §
Ikraftträdande

Detta beslut träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Lantbruksråd
Taina Vesanto

Bilaga

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.