1356/1999

Utfärdat i Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksministeriets meddelande om vissa beslut

Jord- och skogsbruksministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december 1993 (1364/1993):

Jord- och skogsbruksministeriet har utfärdat följande beslut:

Beslutets rubrik JSM:s föreskriftssamling nr utfärdat träder i kraft
JSMb om ändring av JSM:s beslut om foderblandningar* 162/1999 29.12.1999 1.1.2000
JSMb om ändring av JSM:s beslut om organisering av tillsynen över foderfabrikat** 163/1999 29.12.1999 1.1.2000
JSMb om ändring av JSM:s beslutom foderämnen*** 164/1999 29.12.1999 1.1.2000

Beslutet har publicerats i jord- och skogsbruksministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral, Elisabetsgatan 8, PB 250, 00171 Helsingfors, tfn (09) 5765 111.

* Kommissionens beslut 1999/420/EG; EGT nr L 162, 26.6.1999, s. 69.
** Kommissionens direktiv 1999/27/EG; EGT nr L 118, 6.5.1999, s. 36, kommissionens direktiv 1999/76/EG; EGT nr L 207, 6.8.1999, s. 13, kommissionens direktiv 1999/79/EG; EGT nr L 209, 7.8.1999, s. 23.
*** Kommissionens direktiv 1999/61/EG; EGT nr L 162, 26.6.1999, s. 67.

Helsingfors den 29 december 1999

Jord- och skogsbruksminister
Kalevi Hemilä

Överinspektör
Päivi Mannerkorpi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.