1344/1999

Given i Helsingfors den 30 december 1999

Lag om temporär ändring av 12 § lagen om skatteredovisning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras temporärt i lagen den 10 juli 1998 om skatteredovisning (532/1998) 12 § 1 och 6 mom., sådana de lyder i lag 1173/1998, som följer:

12 §
Skattetagargruppernas utdelning

Skatteåret 2000 fördelas samfundsskatten så att statens utdelning är 61,98 procent, kommunernas utdelning 36,39 procent och församlingarnas utdelning 1,63 procent. De evangelisk-lutherska församlingarnas samfundsskatt är 99,92 procent och de ortodoxa församlingarnas samfundsskatt 0,08 procent av församlingarnas samfundsskatt.


Till de samfundsskatter som tillfaller kommunerna och församlingarna läggs skatterna från de samfund som avses i 21 och 22 § inkomstskattelagen så att kommunernas andel är 95,7128 procent och församlingarnas andel 4,2872 procent.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000 och tillämpas vid redovisningen för skatteåret 2000.

RP 71/1999
StaUB 26/1999
StoUB 1/1999
RSv 115/1999

Helsingfors den 30 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.