1328/1999

Utfärdat i Helsingfors den 27 december 1999

Social- och hälsovårdsministeriet meddelande om vissa föreskrifter

Social- och hälsovårdsministeriet meddelar med stöd av 2 b § förordningen den 17 oktober 1980 om Finlands författningssamling (696/1980), sådant detta lagrum lyder i förordning av den 22 december (1364/1993):

Social- och hälsovårdsministeriet har utfärdat följande föreskrifter:

Beslutets rubrik SHM:s föreskriftssamling n:o utfärdat träder i kraft
Social- och hälsovårdsministeriets föreskriften till de inhemska försäkringsbolagen 1999:65 23.12.1999 31.12.1999
Social- och hälsovårdsministeriets föreskriften till arbetspensionsförsäkrinsbolagen 1999:66 23.12.1999 31.12.1999

Beslutet har publicerats i social- och hälsovårdsministeriets föreskriftssamling. Beslutet kan fås från social- och hälsovårdsministeriets informationstjänstcentral, Sjötullsgatan 8, PB 267, 00171 Helsingfors, tfn (09) 160 3825.

Helsingfors den 27 december 1999

Avdelningschefens vikarie, biträdande avdelningschef
Jorma Perälä

Biträdande avdelningschef
Jorma Heikkilä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.