1310/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av 9 § 1 mom. och 12 § 1 mom. förordningen om arbetskrafts- och näringscentraler

På föredragning av handels- och industriministern

ändras i förordningen den 31 januari 1997 om arbetskrafts- och näringscentraler (93/1997) 9 § 1 mom. och 12 § 1 mom. som följer:

9 §
Ledningsgruppen

Vid centralen finns en ledningsgrupp till vilken hör direktören, avdelningscheferna, den tjänsteman som svarar för centralens gemensamma administrativa och ekonomiska frågor, vid en tvåspråkig central den tjänsteman som svarar för samordnandet av den svenskspråkiga serviceverksamheten samt företrädare för personalen i enlighet med vad som bestäms i arbetsordningen.


12 §
Avgörande av ärenden

Ärendena avgörs av direktören eller, enligt vad som bestäms i denna förordning eller på något annat ställe, av avdelningschefen eller en annan tjänsteman vid centralen, som i arbetsordningen har givits beslutanderätt. Direktören avgör de ärenden som gäller centralen på föredragning av den tjänsteman som enligt arbetsordningen skall föredra ärendet i fråga.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Handels- och industriminister
Erkki Tuomioja

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.