1300/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 7 § lagen om bostadssparpremier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 30 december 1992 om bostadssparpremier (1634/1992) 7 § 1 mom. som följer:

7 §
Ränta och tilläggsränta på bostadsspardepositioner

På bostadsspardepositioner betalar penninginrättningen en ränta som bestäms genom förordning. Dessutom betalar penninginrättningen på depositioner för det år deponerandet inleds och därefter för högst fem kalenderår en tilläggsränta som avtalas i bo- stadssparavtalet. Minimi- och maximibeloppen av tilläggsräntan bestäms genom förordning.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

Lagen tillämpas på ränta och tilläggsränta som inflyter den 1 juni 2000 samt därefter även i det fall att räntan betalas före den 1 juni 2000.

RP 128/1999
StaUB 28/1999
RSv 116/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Suvi-Anne Siimes

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.