1279/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 27 § lagen om planering av och statsandel för social- och hälsovården

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 3 augusti 1992 om planering av och statsandel för social- och hälsovården (733/1992) 27 §, sådan den lyder i lag 1446/1995, som följer:

27 §
Statsandelens storlek

Statsandelen för ett anläggningsprojekt är 25 procent av de kostnader som avses i 26 §.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002. Lagen tillämpas på projekt som fastställs 2002 och därefter.

För anläggningsprojekt som fastställts innan lagen träder i kraft samt för sådana små projekt som avses i 22 § 2 mom. och som fastställs 2002 och 2003 betalas statsandel dock enligt de bestämmelser som gäller då lagen träder i kraft.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 79/1999
ShUB 18/1999
RSv 95/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Omsorgsminister
Eva Biaudet

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.