1275/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om temporär ändring av 2 § sjukförsäkringsförordningen

På föredragning av social- och hälsovårdsministern

fogas temporärt till 2 § sjukförsäkringsförordningen av den 1 november 1963 (473/1963), sådant detta lagrum lyder i förordning 30/1966, 793/1992 och 684/1997, ett nytt 6 mom. som följer:

2 §

För sådan undersökning och förebyggande behandling av mun och tänder som avses i 5 b § 2 mom. sjukförsäkringslagen och som utförs av en tandläkare betalas ersättning till ett taxeenligt belopp för en åtgärd som pågår högst 20 minuter, förutsatt att den försäkrade inte har fått ersättning enligt sjukförsäkringslagen för nämnda åtgärd år 1998 eller 1999.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000 och gäller till och med den 31 december 2000.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.