1265/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 4 § lagen om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 26 juli 1985 om pension för konstnärer och särskilda grupper av arbetstagare (662/1985) 4 § 1 mom., sådant det lyder i lag 1484/1995, som följer:

4 §

Pensionens belopp bestäms med iakttagande i tillämpliga delar av bestämmelserna i 4 § 6 mom., 5 § 1 mom., 2 mom. 1 och 3 punkten samt 4―6 mom., 5 c, 7, 7 a och 7 b § lagen om pension för arbetstagare i kortvariga arbetsförhållanden (134/1962).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.

RP 93/1999
ShUB 23/1999
RSv 126/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Social- och hälsovårdsminister
Maija Perho

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.