1262/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om studentexamen i landskapet Åland

På föredragning av justitieministern föreskrivs med stöd av 32 § självstyrelselagen för Åland av den 16 augusti 1991 (1144/1991), sådant detta lagrum lyder delvis ändrat i lag 1556/1994, och med samtycke av Ålands landskapsstyrelse:

1 §

De förvaltningsuppgifter som består i att föranstalta den studentexamen som avses i 5 § landskapslagen om utbildning efter grundskolan (Ålands författningssamling 52/1997) skall i landskapet Åland skötas av den i studentexamensförordningen (Finlands författningssamling 1000/1994) nämnda studentexamensnämnden.

2 §

I landskapet Åland avlagd studentexamen som har föranstaltats i enlighet med 1 § medför samma behörighet som motsvarande examen som har avlagts i riket.

3 §

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.