1261/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av förordningen om förundersökning och tvångsmedel

På föredragning av justitieministern

fogas till förordningen den 17 juni 1988 om förundersökning och tvångsmedel (575/1988) nya 11 a och 11 b § samt en ny mellanrubrik före dem som följer:

Bestämmelser om krigsmän
11 a §

Meddelande till militärmyndigheterna om åtgärder som vidtas. När en krigsman hämtas till förundersökning, grips, anhålls, häktas eller frigivs skall detta utan dröjsmål meddelas chefen för den administrativa enhet där krigsmannen tjänstgör.

11 b §

Skyldighet att sända förundersökningsprotokollet till militärmyndigheterna. Förundersökningsprotokollet i fråga om ett brott som skall utredas som militärt rättegångsärende skall utan dröjsmål tillställas militärmyndigheterna.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.