1257/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av 1 § lagen om sammankomster

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 22 april 1999 om sammankomster (530/1999) 1 § som följer:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att trygga möjligheten att utöva mötesfriheten som garanteras i grundlagen och att med nödvändiga bestämmelser med anknytning till ordning styra ordnandet av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999
GrUB 7/1999
RSv 103/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.