1252/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Lag om ändring av lagen om Jubileumsfonden för Finlands självständighet

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen den 24 augusti 1990 om Jubileumsfonden för Finlands självständighet (717/1990) 15 § och

ändras 1 § 2 mom. och 8 § 2 mom. som följer:

1 §

Fonden är en under riksdagens garanti stående fond. Den får i sin verksamhet använda benämningen Sitra.


8 §

Till förvaltningsrådet hör de bankfullmäk-tige som riksdagen tillsätter. Ordförande för förvaltningsrådet är bankfullmäktiges ordförande och vice ordförande bankfullmäktiges vice ordförande. Finansministeriet fastställer arvodena för förvaltningsrådets medlemmar.


Denna lag träder i kraft den 1 mars 2000.

RP 148/1999
GrUB 7/1999
RSv 103/1999

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Justitieminister
Johannes Koskinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.