1243/1999

Given i Helsingfors den 23 december 1999

Förordning om ändring av förordningen om fordons konstruktion och utrustning

På föredragning av trafikministern

ändras i förordningen den 4 december 1992 om fordons konstruktion och utrustning (1256/1992) 32 § 3 mom., 32 e § 2 mom. samt 59, 72, 73, 78, 84, 85, 106 och 107 §,

av dessa lagrum 32 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 143/1996, 32 e § 2 mom. och 72 § sådana de lyder i förordning 902/1997, 59 och 73 § sådana de lyder i förordning 849/1995 samt 106 och 107 § sådana de lyder i förordning 290/1998, som följer:

32 §
Identifieringsnummer

3. En motorcykel, en moped samt ett fordon i kategori L5 skall ha identifieringsnummer som motsvarar kraven i rådets direktiv om föreskrivna märkningar på två- och trehjuliga motorfordon 93/34/EEG, sådana kraven lyder ändrade genom kommissionens direktiv 1999/25/EG.


32 e §
Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten

2. Monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på en motorcykel, en moped och ett fordon i kategori L5 skall motsvara kraven i rådets direktiv om monteringsplatsen för den bakre registreringsskylten på två- och trehjuliga motorfordon 93/94/EEG, sådana kraven lyder ändrade genom kommissionens direktiv 1999/26/EG.

59 §
Gångjärn och lås samt fotsteg

På en bil i kategori M1 och N skall sidodörrars gångjärn och lås samt fotsteg vara EG-godkända enligt EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dörrar på motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 70/387/EEG, sådant det gäller för de olika fordonskategorierna och lyder ändrat genom kommissionens direktiv 98/90/EG, eller godkända i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 11 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

72 §
Halvljus- och helljusstrålkastare

Halvljusstrålkastare skall vara avsedda för högertrafik. Halvljus- och helljusstrålkastare skall vara e-godkända i enlighet med rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om motorfordonsstrålkastare för helljus och/eller halvljus och ljuskällor (glödlampor och andra) för användning i ljusanordningar godkända för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 76/761/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/517/EEG och 1999/17/EG, eller alternativt godkända i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 1, 5, 8, 20, 31 eller 98 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven. En glödlampa som används i halvljus- och helljusstrålkastare skall vara avsedd för en sådan strålkastare och e-godkänd enligt nämnda direktiv eller alternativt godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 2, 8, 20, 37 eller 99 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven. Den sammanlagda ljuseffekten för helljusstrålkastare som kan kopplas på samtidigt får inte överstiga 225 000 candela, varvid summan av de referenstal som anges på helljusstrålkastare som kan kopplas på samtidigt inte överstiger värdet 75.

73 §
Körriktningsvisare

Körriktningsvisarna skall vara e-godkända i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om körriktningsvisare för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 76/759/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/277/EEG och 1999/15/EG, eller godkända i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 6 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

78 §
Dimbaklykta

En dimbaklykta skall vara e-godkänd i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om dimbaklyktor för motorfordon och släpvagnar till dessa fordon 77/538/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 89/518/EEG och 1999/14/EG, eller godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 38 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

84 §
Främre dimstrålkastare

En främre dimstrålkastare skall vara e-godkänd i enlighet med rådets direktiv 76/762/EEG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om främre dimstrålkastare för motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/18/EG, eller godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 19 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

85 §
Parkeringslyktor

En parkeringslykta skall vara e-godkänd i enlighet med EG-rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om parkeringslyktor på motorfordon 77/540/EEG, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/16/EG, eller godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 77 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.

106 §
Passagerarhandtag

Passagerarhandtagen på tvåhjuliga motorcyklar (kategori L3) skall vara EG-godkända i enlighet med rådets direktiv 93/32/EEG om passagerarhandtag på tvåhjuliga motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/24/EG. Passagerarhandtagen krävs dock inte i ett fordon som inte är avsett för transport av en person.

107 §
Anordning som förhindrar olovlig användning

Motorcyklar och fordon i kategori L5 skall vara försedda med en fastmonterad anordning som låser styret eller någon annan anordning som förhindrar olovlig användning av fordonet. Låsanordningen skall vara EG-godkänd i enlighet med rådets direktiv 93/33/EEG om skyddsanordningar för att förhindra obehörigt nyttjande av två- och trehjuliga motorfordon, sådant det lyder ändrat genom kommissionens direktiv 1999/23/EG, eller godkänd i enlighet med en sådan version av E-reglementet nr 62 som till sin kravnivå motsvarar de nämnda direktiven.


Denna förordning träder i kraft den 31 december 1999

Förordningens 72, 73, 78, 84 och 85 § tillämpas dock på sådana fordon och trafikförnödenheter som typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkänns den 1 april 2000 eller därefter.

Förordningens 32 § 3 mom. och 32 e § 2 mom. samt 106 och 107 § tillämpas på sådana fordon och trafikförnödenheter som typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkänns den 1 juli 2000 eller därefter.

Förordningens 59 § tillämpas på sådana fordon och trafikförnödenheter som typbesiktas som hörande till en ny typ eller typgodkänns den 1 oktober 2000 eller därefter.

Kommissionens direktiv 98/90/EG; EGT nr L 337, 12.12.1998, s. 29, kommissionens direktiv 1999/14/EG; EGT nr L 97, 12.4.1999, s. 1, kommissionens direktiv 1999/15/EG; EGT nr L 97, 12.4.1999, s. 14, kommissionens direktiv 1999/16/EG; EGT nr L 97, 12.4.1999, s. 33, kommissionens direktiv 1999/17/EG; EGT nr L 97, 12.4.1999, s. 45, kommissionens direktiv 1999/18/EG; EGT nr L 97, 12.4.1999, s. 82, kommissionens direktiv 1999/23/EG; EGT nr L 104, 21.4.1999, s. 13, kommissionens direktiv 1999/24/EG; EGT nr L 104, 21.4.1999, s. 16, kommissionens direktiv 1999/25/EG; EGT nr L 104, 21.4.1999, s. 19, kommissionens direktiv 1999/26/EG; EGT nr L 118, 6.5.1999, s. 32

Helsingfors den 23 december 1999

Republikens President
MARTTI AHTISAARI

Minister
Kimmo Sasi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.